Re: cicie malin

Plonowanie na starych 2letnich pędach będzie szybkie, obumieranie starych pędów przed jesienią…
Nowe pędy zaowocują po sierpniu do mrozów…